V družinskem Zavodu Čarobna preproga izvajamo inovativne dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike, njihove starše ter vzgojno-pedagoški kader. 

Z inovativnim pristopom in kakovostnimi aktivnostmi na področju: 
  • Psihologije: Programi čustvene pismenosti za otroke, starše, učitelje,...  
  • Aktivnosti in terapije s pomočjo živali
  • Ekonomije: program »Denar ne raste na Drevesu!«
prispevamo k raznoliki in ustvarjalni dopolnitvi predšolskega programa in šolskega učnega načrta.