Za otroke

  • Delavnice finančne pismenosti: »Denar ne raste na Drevesu!«
  • Delavnice čustvene pismenosti po RULER pristopu
  • Projekti aktivnosti in terapije s pomočjo živali
  • Ustvarjalno učenje tujih jezikov: »Čarobna italijanščina za socialno ogrožene otroke« 
  • Motivacijske delavnice: "Ko bom velik bom... delal s srcem"
  • Bralne delavnice kot prostočasne aktivnosti/izobraževalne aktivnosti